Spoštovani učenci in starši.

Počitnice se iztekajo, približuje se prvi šolski dan.

Objavljamo aktualne informacije za novo šolsko leto:
urniki za vse učence šole bodo objavljeni v ponedeljek, 29. 8. 2022, kot priloga na koncu obvestila,
učenci pridejo v šolo 1. 9. 2022 do 8.10, s sabo imajo potrebščine za pouk po četrtkovem urniku,
 učenci 6. razreda se 1. 9. 2022 ob 8. uri zberejo pred garderobo 6. razreda, kjer jih bodo pričakali razredniki in jih popeljali v matične učilnice; s sabo naj učenci imajo beležko in pisala,
– za učence bodo prvi šolski dan organizirani vsi obroki razen zajtrka in popoldanske malice,
– izvajalo se bo podaljšano bivanje (starši, ki pridejo po otroke v OPB, jih počakajo pred vhodom 1. razreda),
jutranje varstvo se prične izvajati v petek, 2. 9. 2022,
– prvi teden predur ni,
vozni red je enak kot v lanskem šolskem letu (povezava),
avtobusi za preduro v 1. šolskem tednu (1.–2. 9. 2022) ne bodo vozili,
– pouk obveznih in neobveznih izbirnih predmetov se bo začel izvajati s ponedeljkom, 12. 9. 2022.

Sprejem prvošolčkov bo v četrtek, 1. 9. 2022, ob 10. uri na šolskem dvorišču. Vabilo

Veselimo se ponovnega snidenja z vami.

Vodstvo šole

Urnik razredne stopnje
Urnik predmetne stopnje
Urnik obveznih in neobveznih izbirnih predmetov
Kratice obveznih in neobveznih izbirnih predmetov
Šolski zvonec
Dnevi dejavnosti razredna stopnja
Dnevi dejavnosti predmetna stopnja
Šolski koledar

Spremenjeno: petek, 9. 9. 2022, ob 11.27

Dostopnost