ŠD za predmetno stopnjo v sredo, 6. 5. 2020

Letos smo primorani izvesti športni dan na daljavo. Izvedete ga sami, lahko pa tudi skupaj z brati, sestrami, starši, starimi starši…

Aktivnosti doma in v naravi

Športni dan bomo razdelili na tri dele:
– Aktivnosti doma (v stanovanju).
– Aktivnosti na prostem.
– Kolesarjenje ali rolanje ali hoja v naravi.

Učenci najdete vsa navodila v spletnih učilnicah Xooltime, v učilnici za šport.
Tja boste naložili tudi fotografije svojih aktivnosti.

Želimo vam prijeten športni dan.

Aktiv učiteljev športa

Nastop Veselih Markov v CŠOD Murska Sobota

Že vrsto let folklorniki Veseli Marki prijateljujejo z učenci osmih razredov OŠ F. Prešerna Kranj. Tudi letos so se srečali in predstavili pomembne dogodke iz prekmurske preteklosti, šege, navade, plese in pesmi, in sicer v četrtek, 26. 9. 2019. Za oboje je bilo srečanje zelo zanimivo.

Jelka Breznik

Zadnji šolski dan – ponedeljek, 24. 6. 2019

V ponedeljek, 24. 6. 2019, se za učence zaključuje pouk v šolskem letu 2018/2019.

Ta dan se kot običajno na šoli izvajajo jutranje varstvo, podaljšano bivanje, zajtrk, malica in kosilo.
Šolski privozi bodo prav tako potekali kot običajno. Spremenjeni so le šolski odvozi, ki bodo ob 11.15 (razredna stopnja) in 13.45 (podaljšano bivanje), učenci predmetne stopnje pa pridejo v šolo s kolesi.

šolski odvozi dne 24. 6. 2019

Vodstvo šole

 

Vpogled v NPZ za 6. razred

Učenci 6. razredov bodo od četrtka, 6. junija 2019, do ponedeljka, 10. junija 2019, v šoli z učitelji posameznih predmetov opravili vpoglede v NPZ. Za vpogled potrebujejo EMŠO in šifro za dostop.

Starši si lahko ogledate ovrednoteni NPZ za posamezni predmet skupaj z otrokom doma na spletnem naslovu https://npz.ric.si.

Spoštovani starši, če želite, si lahko v ponedeljek, 10. junija 2019, od 16.00 do 17.00, ogledate NPZ tudi v šoli z učiteljem posameznega predmeta ob predhodni najavi na telefonsko številko 02 541 31 01 (tajništvo) in se dogovorite za uro. Najave vpogleda sprejemamo do petka, 7. maja 2019, do 11.00.

Koordinator za NPZ

Vpogled v NPZ za 9. razred

Učenci 9. razredov bodo od ponedeljka, 3. junija 2019, do srede, 5. junija 2019, v šoli z učitelji posameznih predmetov opravili vpoglede v NPZ. Za vpogled potrebujejo EMŠO in šifro za dostop.

Starši si lahko ogledate ovrednoteni NPZ za posamezni predmet skupaj z otrokom doma na spletnem naslovu https://npz.ric.si.

Spoštovani starši, če želite, si lahko v ponedeljek, 3. junija 2019, od 16.00 do 17.00, ogledate NPZ tudi v šoli z učiteljem posameznega predmeta ob predhodni najavi na telefonsko številko 02 541 31 01 (tajništvo) in se dogovorite za uro. Najave vpogleda sprejemamo do petka, 31. maja 2019, do 11.00.

Koordinator za NPZ

Turizmu pomaga lastna glava

Našo tekmovalno nalogo za udeležbo na 33. državnem tekmovanju Turizmu pomaga lastna glava si lahko ogledate tukaj.

Mentorice: Jasmina Š. Žižek, Mateja H. Duh in Nataša Jerebic

Dostopnost