Skoči na glavno vsebino

Izbirni predmeti v šolskem letu 2022/2023

Izbirni predmeti v III. triadi so del obveznega programa osnovne šole. Učenci se odločijo, ali bodo izbrali tri ure izbirnih predmetov (s soglasjem staršev) ali dve uri izbirnih predmetov, ne glede na sklop. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, so lahko tudi oproščeni izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko, če so starši podali pisno vlogo in potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo.

Neobvezni izbirni predmeti v II. triadi so lahko: neobvezni drugi tuji jezik nemščina ali angleščina, umetnost, tehnika, računalništvo in šport.

Neobvezni izbirni predmet v 1. razredu je lahko: neobvezni prvi tuji jezik nemščina ali angleščina.

V tem šolskem letu izvajamo naslednje obvezne in neobvezne izbirne predmete:

  1. neobvezni izbirni predmeti v I. triadi: angleščina, nemščina;
  2. neobvezni izbirni predmeti v II. triadi: umetnost, šport, angleščina, računalništvo;
  3. obvezni izbirni predmeti v III. triadi: angleščina I, angleščina II, angleščina III, ansambelska igra, filmska vzgoja, izbrani šport ̶ odbojka, izbrani šport  ̶  nogomet, likovno snovanje I, likovno snovanje II, likovno snovanje III, multimedija, načini prehranjevanja, nemščina I, nemščina II, nemščina III, obdelava gradiv – les, ples, raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja, risanje v geometriji in tehniki, slikarski, marjetični in gobelinski vbodi, sodobna priprava hrane, starinski in družabni plesi, šport za sprostitev, šport za zdravje, Sonce, Luna, Zemlja, vzgoja za medije – televizija.

Izbirni predmeti so del učenčevega tedenskega urnika. Vsak izbirni predmet ima učenec 1 šolsko uro tedensko; le drugi tuji jezik je 2 uri tedensko.

Teden B

Teden B velja
od 22. 5. do 26. 5. 2023


Dostopnost