Nacionalno preverjanje znanja se v 6. in 9. razredu opravlja pisno in je za vse učence obvezno. Ob koncu drugega triletja se NPZ izvaja iz slovenščine, matematike in tujega jezika, ob koncu tretjega triletja pa iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister za šolstvo v mesecu septembru. Na naši šoli se bo kot tretji predmet izvajala geografija. Dosežki učenca pri NPZ ne vplivajo na zaključno oceno, ki jo ima učenec pri določenem predmetu, niti na uspešen zaključek osnovne šole. Vrednotenje nalog se izvede elektronsko v skladu z navodili za vrednotenje nalog. V začetku junija 2022 imajo starši učencev 6. in 9. razreda možnost vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge. Vpogled za starše poteka v šoli, obvestilo o vpogledu pa bo objavljeno na šolski spretni strani. Več o NPZ lahko preberete v publikaciji Nacionalno preverjanje znanja. Informacije za učence in starše najdete na spletni strani:

http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

KOLEDAR NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

 

6. razred

Datum

Aktivnost

30. november 2021

Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ

4. maj 2021

NPZ iz slovenščine

6. maj 2022

NPZ iz matematike

10. maj 2022

NPZ iz tujega jezika

7. junij 2022

Šola seznani učence z dosežki pri NPZ.

9. junij – 9. junij 2022

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu.

16. junij 2022

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu

24. junij 2022

Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ

9. razred

 

Datum

Aktivnost

1. september 2021

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9.
razreda

30. november 2021

Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ

4. maj 2022

NPZ iz slovenščine

6. maj 2022

NPZ iz matematike

10. maj 2022

NPZ iz tretjega predmeta

31. maj 2022

Šola seznani učence z dosežki pri NPZ
31. maj – 2. junij 2022 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

10. junij 2022

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu.

15. junij 2022

Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 9. razreda
Dostopnost