Fit4Kid

Učitelji OŠ Beltinci se tudi letos dodatno izobražujemo o prvinah Fit pedagogike, ki zahteva telesno aktivnost učenca pri učnih urah. S pomočjo takih pristopov bomo učencem pomagali do boljših učnih rezultatov. Na šoli bo potekalo več delavnic, ki jih bo za učitelje izvajala koordinatorica projekta Barbara Konda oz njeni sodelavci. Nekateri učitelji se bodo dodatno izobraževali kot multiplikatorji na delavnicah izven zavoda. Razen tega bomo v letošnjem letu uporabljali Fit pedagogiko tudi aktivno pri pouku.

Učitelji bodo pogosto izvedli Fit hitro stimulacijo med poukom. Le-ta je namenjena temu, da se učenci ponovno aktivirajo tako telesno kot miselno in lažje sledijo pouku in si bolje zapomnijo snov. Občasno bodo učenci pouku sledili tudi stoje, kajti stoja zelo pozitivno vpliva na pozornost. Prav tako bodo izbrani učitelji pogosto izvajali posamezne metode Fit pedagogike.

Več športnih in drugih dni dejavnosti bo posvečeno Fit vsebinam in bodo izvedeni z metodami Fit pedagogike. Učenci se bodo pri urah športne vzgoje naučili tudi zaplesati Fit himno pod vodstvom plesne mentorice Vesne Godina. Le-to bodo zaplesali ob različnih priložnostih, npr. športnih dneh, jelkovanju ipd.

Vodja projekta Andreja Žalik Kranjec