Skupaj do znanja – uresničevanje ciljev, strategije VIZ Romov v RS

V letu 2018/19 bomo nadaljevali z aktivnostmi v okviru projekta »Skupaj do znanja – uresničevanje ciljev strategije VIZ Romov v RS«. Koordinator projekta je CŠOD. Cilj naših skupnih aktivnosti je, da z upoštevanjem potreb vsakega romskega otroka in z uporabo ustreznih oblik in metod dela ter zaposlitvijo romske pomočnice dosegamo višjo kakovost znanja pri romskih učencih. Kot ključno nalogo romske pomočnice izpostavljamo pomoč romskim učencem pri pouku in drugih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela: pomoč pri premagovanju težav s slovenskim jezikom, vključevanje romske kulture ter prispevek k vzpostavljanju kakovostnejšega sodelovanja med učitelji in starši romskih otrok. Načrtujemo novoletno delavnico oz. prireditev ter srečanje ob Dnevu Romov z obiskom ene od kulturnih ustanov. Učenci Romi in tudi njihovi starši bodo vključeni v obšolske dejavnosti, ki jih bo organiziral Center obšolskih dejavnosti  v samem romskem naselju.

Tamara Repić, koordinatorka projekta