V okviru neobveznega izbirnega predmeta nemščina, ki ga obiskujejo učenci 4., 5. in 6. razredov, smo se učenja  nemščine lotili malo drugače. Učenci so doma izdelali svoje  didaktične igre, s katerimi se lahko na igriv in zabaven način (na)učiš ali zgolj utrdiš in ponoviš nemščino. V sredo, 3. maja 2022 smo se tako pri igrah in mafinih srečali v učilnici, kjer smo vse igre tudi preizkusili in jih ovrednotili s točkami – glede na izvirnost, zabavnost in uporabnost. Učenci so se zelo potrudili. Prevladovale so namizne igre (spomin, puzzle, kartanje…) na različne teme: barve, števila, živali, družina, splošno besedišče… Niso pa manjkale niti gibalne igre. Tako smo naš igralni popoldan z gibalno igro na temo vreme ter pantomimo zaključili v telovadnici in se odlično zabavali. 

Lidija Pelcl Mes

Dostopnost