Skoči na glavno vsebino
(02) 541 31 00

CILJI

  • kvalitetno vzgojno izobraževalno delo
  • udejanjanje strokovnega in profesionalnega povezovanja med strokovnimi delavci šole (vertikalno povezovanje od 1. do 9. razreda, medpredmetno povezovanje znotraj razrednega učiteljskega zbora)
  • strpna, odkrita in poštena komunikacija
  • usposabljanje strokovnih delavcev za reševanje vzgojnih, disciplinskih in učnih posebnosti
  • posodabljanje učnih oblik in metod dela
  • odpiranje v ožje in širšo okolje

 

NAŠE VREDNOTE

Delo, ki je podlaga uspeha, priznanja in zadovoljstva slehernega posameznika ter ustanove v ožjem in širšem okolju. Zato vzpodbujamo drug drugega k doseganju rezultatov.

Poštenost, ki naj prepleta naše odnose v vseh sferah življenja šole, v odkritem in odprtem dialogu.

Strpnost ob medsebojnem spoštovanju, prijaznosti in pomoči.

Teden A

Teden A velja
od 17. 6. do 21. 6. 2024
Dostopnost