Tudi v šolskem letu 2018/19 bomo smernice eko šole privzeli kot način življenja.

Sodelovali bomo v različnih aktivnostih, zbiralnih akcijah, ozaveščevalnih akcijah.

V tem šolskem letu bomo izvedli dve zbiralni akciji odpadnega papirja, in sicer v jesenskem ter pomladnem času. Meseca novembra bomo oragnizirali zbiranje hrane za male živali.

V marcu in aprilu bomo izvedli mesec trajajočo akcijo zbiranja odpadnih plastenk.

Vabimo vas, da redno obiskujete spletno stran šole, kjer vas bomo sproti obveščali o datumih zbiralnih akcij in njihovih rezultatih ter o dogodkih, ki se bodo nanašali na delo eko šole. Prav tako pa obiščite šolski eko kotiček na hodniku ob garderobah razredne stopnje, kjer lahko skozi celo leto odložite odpadne zamaške, baterije, sijalke in kartuše.

Mojca Ropoša in Andrejka Zver

Urniki

Urniki razredov

Urnik teden

Teden B velja za čas
15. 4. -19. 4. 2019

Starejši prispevki

Prihajajoči dogodki

  • Ni dogodkov