Eko šola

Eko šola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, predvsem namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti med otroki, učenci in dijaki, skozi njihov vzgojno-izobraževalni program in skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti.

V program eko šole je vključena tudi naša šola, zato bomo tudi v šolskem letu 2020/2021 povzeli ekološke smernice, kot naš način življenja in s tem skušali pridobiti zeleno zastavo. Sodelovali bomo v različnih aktivnostih, zbiralnih akcija, akcijah ozaveščanja in s prispevki sodelovali na različnih eko natečajih.

Prav tako bomo v šolskem letu izvedli dve zbiralni akciji odpadnega papirja, predvideni v jeseni in pomladi. Meseca novembra bomo organizirali zbiranje hrane za male živali in zbiranje rabljenih oblačil.

Na spletni strani šole in tabli v jedilnici šole, vas bomo sprotno obveščali o datumih zbiralnih akcij in njihovih rezultatih, ter o dogodkih, ki se bodo nanašali na delo eko šole. Vabimo vas, da obiščete lepo urejen šolski eko kotiček, ki se nahaja na hodniku ob garderobah razredne stopnje, kjer lahko skozi celotno leto odlagate odpadne baterije, sijalke, zamaške in kartuše.

Tilen Tratnjek in Mojca Dišič

Dostopnost