Skoči na glavno vsebino
(02) 541 31 00

Eko šola

Eko šola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen predvsem spodbujanju in večanju ozaveščenosti med učenci in dijaki, skozi njihov vzgojno-izobraževalni program in skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti.

 

V program eko šole je vključena tudi naša šola, zato bomo tudi v šolskem letu 2023/2024 povzeli ekološke smernice kot naš način življenja in s tem skušali pridobiti zeleno zastavo.

 

Sodelovali bomo v različnih aktivnostih, zbiralnih akcijah, akcijah ozaveščanja in se predstavljali s prispevki na različnih eko natečajih ter se priključili različnim eko projektom. Prav tako bomo v šolskem letu izvedli dve zbiralni akciji odpadnega papirja. Letos bomo v sodelovanju z družbo SiDG izvedli naravoslovni dan – SADNJA, kjer bodo učenci predmetne stopnje spoznavali pomen pogozdovanja. Prav tako bomo predstavili naše eko – dejavnosti na celjskem sejmu Altermed.

 

Preko šolske spletne strani in eko table v jedilnici šole bomo učence in javnost sprotno obveščali o datumih zbiralnih akcij in njihovih rezultatih, kakor tudi o dogodkih, ki se bodo nanašali na delo eko šole.

 

Na šoli bo zaživel ekoodbor, sestavljen iz predstavnikov posameznih oddelkov.  Skrbel bo za prenos idej in akcij ekošole med učence ter zaposlene na OŠ Beltinci. Ena od nalog odbora bo tudi skrb za šolski eko kotiček, ki se nahaja na hodniku ob garderobah razredne stopnje. Namenjen je  zbiranju odpadnih baterij, sijalk, zamaškov in kartuš.

Tilen Tratnjek in Matej Žalig

Teden A

Teden B velja
od 10. 6. do 14. 6. 2024
Dostopnost