Naša mala knjižnica

Mednarodni projekt Naša mala knjižnica je namenjen spodbujanju branja in bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur. Projekt, ki ga podpira Evropska komisija, je namenjen najmlajšim bralcem, od vrtca do 5. razreda osnovne šole.
Otroke skozi šolsko leto pospremi skrben izbor mladinske literature priznanih slovenskih in tujih avtorjev, letos so to zanimive zgodbe Stiana Holeja, Andreje Peklar, Stefana Boonena, Aarona Blabeyja, pesmi o pravicah otrok različnih slovenskih pesnikov in pesnic ter izbrane indijske pravljice za učence 2. razreda.
V knjigah za učence od 3. do 5. razreda pa nas bodo zabavali Chris Riddell, Peter Svetina, Marian Broderick, Sukumar Ray, Krystyna Lipka – Sztarbałło in junaki izbranih indijskih pravljic.
Z mednarodnim sodelovanjem in gostovanjem tujih pisateljev učenci spoznavajo tuje kulture in književnost. Sodelujoči pisatelji projekt soustvarjajo ter v njem aktivno sodelujejo.
Projekt je zasnovan tako, da spodbuja branje in otrokovo kreativnost, za dodatno motivacijo pa poskrbijo zanimive aktivnosti, katerim se učenci pridružijo po svojih željah in zmožnostih.
Učenci ob koncu šolskega leta prejmejo bralno priznanje Naše male knjižnice.

Cvetka Rengeo