Projekt Pasavček

Projekt Pasavček

Učenci in učitelji 1. razredov se bomo tudi v letošnjem šolskem letu ponovno vključili v mednarodni projekt Euchires, ki je v Sloveniji poznan pod imenom Pasavček. Projekt temelji na spodbujanju pravilne uporabe otroških varnih sedežev ter varnostnih pasov med vožnjo v avtomobilu.

Vsebine varne vožnje bomo vključili pri različnih aktivnostih (okoljska vzgoja, likovno oblikovanje, gibanje, petje …), tako bo projekt potekal skozi celo šolsko leto. K sodelovanju bomo povabili starše, policijo in občinski Svet za preventivo v cestnem prometu.

Z dosledno uporabo varnostnih pasov in otroških sedežev bi lahko zmanjšali število mrtvih v  hudih prometnih nesrečah za polovico, kar kažejo študije iz tujine. Uporaba varnostnih pasov in otroških sedežev je tako še vedno eden izmed najpomembnejših dejavnikov poleg hitrosti in alkohola, s katerim lahko bistveno izboljšamo stanje.

Naš cilj je, da bi bil vsak otrok v osebnem avtomobilu in na cesti ustrezno zavarovan, k temu pa bomo prispevali z znanjem in predvsem z lastnim zgledom.

Vodja projekta Tanja Blagovič