Prostovoljstvo

Želimo si, da bi učenci OŠ Beltinci odgovorno vstopali v družbo tega stoletja. Šola je tako vse od začetka projekta Popestrimo šolo, in sicer novembra 2016, članica Slovenske filantropije – Združenja za promocijo prostovoljstva in del Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Smo tudi podpisniki Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva. Svoj doprinos družbi kažemo v obliki medgeneracijskega druženja, v katerega smo poleg starejše generacije uspeli vključili tudi mlajšo, saj se učenci družijo ne le z varovanci doma starejših, marveč je tudi izjemno zanimanje za obisk vrtcev. Učenci tako v svojem prostem času obiskujejo Dom Janka Škrabana Beltinci in enote Vrtca Beltinci: Lipovci, Gančani, Ižakovci, Melinci in Dokležovje.

V okviru POŠ se pridružujemo tudi različnim pobudam in solidarnostnim akcijam, s katerimi privzgajamo čut za sočloveka oz. delujemo za dobrobit družbe kot celote. Tako smo se aktivno vključili v akcije zbiranja otroških igrač, oblačil, šolskih zvezkov in drugih potrebščin ter hrane za male živali. Šola sicer vseskozi sodeluje tudi pri zbiranju odpadnega papirja in plastenk. Z veseljem se na pobudo učencev, zaposlenih šole ali drugih aktivistov pridružimo tudi drugim aktualnim dejavnostim, s katerimi skušamo prispevati k boljšemu svetu za vse.

Neva Harc