Prostovoljstvo

Želimo si, da bi naši učenci odgovorno vstopali v družbo tega stoletja. Šola je tako že nekaj let članica Slovenske filantropije – Združenja za promocijo prostovoljstva in del Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Smo tudi podpisniki Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva. Svoj doprinos družbi kažemo v obliki medgeneracijskega druženja. Učenci tako v svojem prostem času obiskujejo Dom Janka Škrabana Beltinci.

V okviru POŠ se pridružujemo tudi različnim pobudam in solidarnostnim akcijam, s katerimi privzgajamo čut za sočloveka oz. delujemo za dobrobit družbe kot celote. Tako smo se aktivno vključili v akcije zbiranja otroških igrač, oblačil, šolskih zvezkov in drugih potrebščin ter hrane za male živali. Šola sicer vseskozi sodeluje tudi pri zbiranju odpadnega papirja, plastenk in zamaškov. Z veseljem se na pobudo učencev, zaposlenih šole ali drugih aktivistov pridružimo tudi ostalim aktualnim dejavnostim, s katerimi skušamo prispevati k boljšemu svetu za vse.

Manuela Kozlar

Dostopnost