Tradicionalni slovenski zajtrk

Tudi letos se bomo priključili k izvedbi vseslovenskega projekta Tradicionalni slovenski zajtrk. Z njim obeležujemo dan slovenske hrane, ki je tretji petek v novembru, letos je to 16. november 2018.

Izvedli bomo Tradicionalni slovenski zajtrk za vse učence in delavce šole s spremljevalnimi aktivnostmi.

Učence bomo seznanjali o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji, pomenu kmetijstva in čebelarstva ter njunem vplivu na okolje in o pravilnem ravnanju z odpadki ter ozaveščanje o pomenu zdravega načina življenja, vključno z gibanjem in športnimi aktivnostmi.

Liljana Fujs Kojek