Zdrava šola

Naša šola tudi v letošnjem šolskem letu ostaja vključena v Slovensko mrežo zdravih šol, pod okriljem Evropske mreže zdravih šol. Pri načrtovanju si prizadevamo uresničiti 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol. Za načrtovanje in evalvacijo projektov skrbi šolski tim, ki ga sestavljajo strokovni delavci šole in zunanji sodelavci. Pri načrtovanju projektov dajemo velik pomen preventivnim dejavnostim na področju zdravega razvoja in življenja učencev. Učencem želimo pomagati oblikovati celovito samopodobo, ki je pogoj za zdravo, srečno, ustvarjalno, uspešno in zadovoljno življenje. Učencem bomo omogočili vsestranski razvoj ter dobre medsebojne odnose z vrstniki in delavci šole, učili jih bomo razvijati socialne veščine in reševati probleme iz vsakdanjega življenja. Skrbeli bomo za varno in zdravju naklonjeno šolsko okolje, za kakovostno poučevanje vsebin o zdravju, za zdravo in kakovostno prehrano, skrbeli za oralno zdravje z rednimi pregledi in umivanjem zob, za prometno varnost in varno kolesarjenje…

Rdeča nit je še vedno prepletanje in nadgradnja treh vsebin: duševno zdravje (iskanje možnosti za prenos vsebin in predstavljenih programov duševnega zdravja v rednem kurikulu), spodbujanje več gibanja (npr. zdrava in lepa drža, aktivni odmor, teža šolske torbe, telesna dejavnost, regeneracija, spanje in počitek, kakovostno preživljanje prostega časa …) in uživanja zdrave prehrane (npr. oglaševanje hrane, prehrana športnika, sladkor in sladke pijače…).

Mihaela Janc, vodja ZŠ

Dostopnost