Zdrava šola

Tudi v šolskem letu 2020/2021 bo OŠ Beltinci sodelovala v programu Nacionalnega inštituta za javno zdravje v sklopu Slovenske mreže zdravih šol.

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Tako bomo v tesnem sodelovanju z NIJZ izvedli različne aktivnosti glede na potrebe posameznikov, skupin ali potreb širše populacije(npr. trenutno epidemiološko stanje, …).

Podrobnejši vpogled v program Slovenske mreže zdravih šol najdete na spletni strani https://www.nijz.si/sl/slovenska-mreza-zdravih-sol

mag. Andrejka Zver

Dostopnost