Soglasje o uporabi osebnih podatkov

Ponovno vas prosimo, da izpolnite soglasje o uporabi osebnih podatkov. Rok za oddajo soglasja je sreda, 22. 9. 2021.

Spoštovani starši.

Na podlagi Zakona o osnovni šoli, Zakona o varstvu osebnih podatkov, Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja, internega pravilnika o tekmovanjih in Pravilnika o varovanju osebnih podatkov je šola dolžna pridobiti soglasje za sodelovanje na/pri različnih dejavnostih šole.

V šolskem letu 2021/2022 smo se odločili, da bomo vsa soglasja zbirali v elektronski obliki.

V eAsistentu vas na portalu za starše čaka Soglasje o uporabi osebnih podatkov. Rok za oddajo soglasja je 10. 9. 2021. Prosimo, da soglasje pravočasno oddate.

Opozorilo: če soglasja ne boste mogli oddati v aplikaciji za starše na mobilnem telefonu, poskusite z računalnikom ali drugim brskalnikom (Firefox, Chrome, Safari …).

Hvala.

Vodstvo šole

Digitalizacija sotiša in šamarjanke

Leta 2020 sta bila sotiš in šamarjanka na pobudo dr. Bojana Knifica in izvedbi družboslovnega aktiva na OŠ Beltinci vpisana v Register nesnovne kulturne dediščine, ki ga koordinira Etnografski muzej iz Ljubljane pod okriljem Ministrstva za kulturo.

Kot nosilce smo  vpisali FS Veseli Marki iz OŠ Beltinci, FS KD Marko in KUD Beltinci.

16. 9. 2021 je v prostorih OŠ Beltinci potekalo snemanje obeh plesov – digitalizacija.

Mlajše otroke so predstavljali učenci iz 2. in 3. razreda šole, mladostnike Veseli Marki, mlade plesalce FS KD Marko, starejše pa veterani KUD Beltinci.

Delo je bilo zelo dobro opravljeno in tako bodo sotiš in šamarjanko tudi na “strokovni” način lahko spoznavali vsi zainteresirani. Pomembno pa je predvsem to, da bosta še naprej živela med ljudmi, in ne samo med nami, Prekmurci, s pomočjo posnetkov, pisnega in fotografskega gradiva, ki bo izdano, po vsej Sloveniji, na vseh osnovnih šolah.

Jelka Breznik

»Skupaj kolesarimo« Virtualni kolesarski dogodek

Teden vseživljenjskega učenja 2021

Posameznike, ekipe, prijatelje, sošolce, sodelavce, družine in druge vabimo na virtualno skupinsko kolesarjenje.

Naloga je, da kolesarji prekolesarijo željeno traso, naredijo fotografijo, pripišejo število kilometrov in sliko s podatki pošljejo na elektronski naslov: Nina.TVU.2021@gmail.com

Vabimo vas, da se nam pridružite v tej akciji, ki traja do 30. 9. 2021.

Najboljša fotografija bo simbolično nagrajena.

Nina Košir

Zahvala

Za mnoge je knjiga najlepše darilo. To velja tudi za knjižnico, saj je ena od njenih osnovnih nalog skrb za prirast knjižnega gradiva.
Veseli smo, da nam je Občina Beltinci ob začetku novega šolskega leta 2021-22 podarila knjige domačih avtorjev, ki bodo bogato dopolnile našo knjižno zbirko. Umestili jih bomo na police za prvo in drugo triletje, nekatere pa tudi na police s strokovno tematiko.
Za darilo se Občini Beltinci in županu, gospodu Marku Viragu, najlepše zahvaljujemo.
V imenu zaposlenih in učencev,

Matejka Horvat, ravnateljica šole
Cvetka Rengeo, šolska knjižničarka

Sprejem prvošolcev

Prag osnovne šole Beltinci je 1. septembra prvič prestopilo 67 učencev. Njihove oči so danes prav posebno žarele, saj so spoznali nove prijatelje in učitelje.

Nekaj utrinkov prvega šolskega dne je ujetih spodaj.

Aktiv učiteljev 1. razreda

Šolsko leto 2021/2022

Objavljamo informacije za začetek šolskega leta 2021/2022:

 • urniki bodo objavljeni predvidoma v ponedeljek, 30. 8. 2021,
 • učenci pridejo v šolo v sredo, 1. 9. 2021, do 8.10, s sabo imajo potrebščine za pouk po sredinem urniku,
 • učenci se pred poukom preobujejo v šolske copate,
 • učenci vstopajo v šolo in iz nje pri različnih vhodih:
  • 1. razred: vhod za 1. razred
  • 2. in 3. razred: garderoba za 2. in 3. razred
  • 4. in 5. razred: garderoba za 4. in 5. razred
  • 6. in 7. razred: garderoba za 6. in 7. razred
  • 8. in 9. razred: garderoba za 8. in 9. razred
  • ostali: glavni vhod
 • učenci 6. razreda se v sredo, 1. 9. 2021, ob 8. uri zberejo pred garderobo 6. razreda, kjer jih bodo pričakali razredniki in jih popeljali v matične učilnice; s sabo naj učenci imajo beležko in pisala,
 • za učence bodo v torek organizirani vsi obroki razen zajtrka in popoldanske malice,
 • izvajalo se bo podaljšano bivanje (starši, ki pridejo po otroke v OPB, jih počakajo pred vhodom 1. razreda),
 • jutranje varstvo se prične izvajati v četrtek, 2. 9. 2021,
 • prvi teden predur ni,
 • vozni red avtobusov,
 • učenci na avtobusih uporabljajo maske in v skupnih prostorih šole (glej prilogo),
 • avtobusi za preduro v 1. šolskem tednu (1.–3. 9. 2021) ne bodo vozili,
 • pouk obveznih in neobveznih izbirnih predmetov se bo začel izvajati s ponedeljkom, 13. 9. 2021.

Sprejem prvošolčkov bo v sredo, 1. 9. 2021, ob 9. uri na šolskem dvorišču.

BODITE POZORNI NA SPREMENJEN PROMETNI REŽIM na šolskem dvorišču.

Veselimo se ponovnega snidenja z vami.

Vodstvo šole

Urnik razredne stopnje
Urnik predmetne stopnje
Urnik obveznih in neobveznih izbirnih predmetov
Kratice obveznih in neobveznih izbirnih predmetov
Šolski koledar – razpored ocenjevanj, dni dejavnosti
Dnevi dejavnosti
Šolski zvonec
Poslanica ministrice ob začetku šolskega leta

Spremenjeno: sreda, 1. 9. 2021, ob 11.21.

Dostopnost