Tradicionalni slovenski zajtrk

Tudi letos bomo na tretji petek v novembru, 20. 11. 2020, obeležili Dan slovenske hrane in spremljajoči Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ), ki bo letos že jubilejni, deseti po vrsti. Njegova izvedba bo zaradi epidemije covid-19 letos drugačna.

Glede na epidemiološke razmere se letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk s sloganom »Zajtrk z medom – super dan!« ne bo izvedel po šolah in vrtcih kot v preteklih letih, temveč bo pozornost namenjena ozaveščanju in spodbujanju širše javnosti k obeležitvi Dneva slovenske hrane tudi na način zajtrkovanja doma z izbranimi živili, in sicer kruhom, maslom, mlekom, medom in jabolkom.

Ta dan vsi skupaj namenimo Dnevu slovenske hrane in ozaveščanju o pomenu rednega zajtrkovanja.

Dober tek.

Obvestilo

Spoštovani učenke, učenci in starši.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojnoizobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo

NAVODILA ZA UČENCE PREDMETNE STOPNJE, OD 6. DO 9. RAZREDA
– pouk na daljavo poteka enako kot v tednu pred jesenskimi počitnicami,
– uporabljate spletne učilnice Xooltime v eAsistentu,
– z učitelji komunicirate preko spletnih učilnic ali preko videokonferenc (v Microsoft Teams),
– pri pouku sodelujte redno in sproti,
– upoštevajte določene roke za izdelavo ali oddajo posameznih nalog,
– v primeru nerazumevanja snovi, sporočite le-to učitelju posameznega predmeta,
– v primeru odsotnosti pri pouku na daljavo (npr. bolezen) sporočite izostanek razredniku.

NAVODILA ZA UČENCE RAZREDNE STOPNJE, OD 1. DO 5. RAZREDA
– pouk na daljavo poteka preko spletnih učilnic Xooltime v eAsistentu,
– pouk oddelka vodi razrednik,
– z razrednikom in ostalimi učitelji komunicirate preko spletnih učilnic ali preko videokonferenc (v Microsoft Teams),
– pri pouku sodelujte redno in sproti,
– v primeru nerazumevanja snovi, sporočite le-to razredniku,
– v primeru odsotnosti pri pouku na daljavo (npr. bolezen) sporočite izostanek razredniku,
– učencem, ki še nimajo svojega uporabniškega imena in gesla, le-ta določijo, ponastavijo starši preko starševskega portala (navodila so objavljena na spletni strani eAsistenta https://www.easistent.com/).

RAČUNALNIŠKA OPREMA ZA DELO NA DALJAVO
Prijavljenim učencem od 1. do 5. razreda bomo tablične računalnike za delo na daljavo delili v ponedeljek, 9. 11. 2020, med 8. in 10. uro v jedilnici šole.

PREHRANA ZA UČENCE, KI SO UPRAVIČENI DO PREVZEMA BREZPLAČNEGA TOPLEGA OBROKA

 • OŠ Beltinci bo od 9. 11. 2020 naprej pripravljala brezplačne tople obroke za vse učence in dijake naše občine, ki so do le-tega upravičeni,
 • Do brezplačnega toplega obroka so v času epidemije upravičeni učenci in dijaki, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 EUR (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.
 • Na topel obrok se prijavite:
  • učenci OŠ Beltinci: na mail prehrana@osbeltinci.si ali  liljana.fujskojek@osbeltinci ali na telefon 031 508 919,
  • dijaki Občine Beltinci: na matično srednjo šolo (pozanimajte se na vaši šoli).
  • POMEMBNO: rok za prijavo je do nedelje, 8. 11. 2020 do  20. ure.
 • Prevzem toplega obroka:
  • učenci in dijaki boste topel obrok od ponedeljka, 9. 11. 2020, naprej prevzeli v prostorih OŠ Beltinci med 11.30 in 12.30,
  • druge možnosti (po dogovoru z organizatorko šolske prehrane na OŠ Beltinci).

POSLOVNI ČAS ŠOLE
Poslovni čas šole od 9. 11. 2020 naprej je vsak delovni dan od 8.00 do 13.00.

POMOČ IN PODPORA TER KONTAKTI
V primeru dodatnih pojasnil, stisk zaradi epidemije ali težav s posameznega področja stopite v stik s strokovnimi delavci šole preko eAsistenta, e-pošte ali telefona:

Skupaj bomo zmogli.

Vodstvo šole

Objavljeno: petek, 6. 11. 2020, ob 12.10.
Spremenjeno: petek, 6. 11. 2020, ob 14.37.

Aktivnosti svetovalne službe v času izobraževanja na daljavo

Lepo pozdravljeni učenke, učenci in starši učencev Osnovne šole Beltinci.S pričetkom sledečega tedna boste vsi učenci naše šole vključeni v izobraževanje na daljavo. Spet bo zaživela Svetovalnica psihologinje Tamare in pedagoga Andreja  (http://psiholog.splet.arnes.si/), za vas pa bova dosegljiva tudi na e-naslovih oz. na telefonu: tamara.repic@osbeltinci.si, telefon 041 608 455, in andrej.lainscek@osbeltinci.si, telefon 041 963 752. Pomoč ponujava tako vam, učenci, kot tudi vam, spoštovani starši. 

V nadaljevanju zapisa vam posredujeva še del okrožnice Ministrstva za izobraževanje, šport in znanost z dne 5. nov. 2020; zapisanih je kar nekaj naslovov in telefonskih številk, kamor se prav tako lahko obrnete po pomoč.

Okrožnica Ministrstva za izobraževanje, šport in znanost

Glede na trenutne razmere se lahko iz različnih razlogov poveča stiska posameznika. Ob tem žal niso izvzeti niti otroci, na nas odraslih pa je, da jim pomagamo. Pomembno je, da se o težavah spregovori čim prej in poišče ustrezna pomoč. Zato je treba otroke spodbujati, da o stiskah spregovorijo z odraslimi, ki jim zaupajo. Svetujemo vam, da vaše učence prijazno spomnite, da ste jim ob morebitnih stiskah, kljub fizični distanci, na šoli vedno pripravljeni prisluhniti in pomagati. Sporočite jim, da se tako kot doslej v primeru morebitne stiske za pomoč lahko obrnejo na šolo, na osebo, ki ji zaupajo. To je lahko razrednik, posamezni učitelj, svetovalna delavka, ravnatelj, morda katerakoli druga oseba na šoli. Ključno je, da gre za osebo, ki ji otrok zaupa. 

Ker pa resnost stisk in situacij včasih presega naše znanje in sposobnosti, je bil na nacionalnem nivoju pripravljen zbirnik ukrepov in virov pomoči, posamezniki (otroci, mladostniki ali odrasli) in organizacije pa jih lahko najdete na spletni strani https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocjadusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne. Gre za ažuren seznam strokovno usposobljenega osebja in preverjenih programov, ki ga je pripravil NIJZ, koordinator za duševno pomoč v stiski v času SARS-CoV-2 krize. 

Med njimi posebej izpostavljamo enotno brezplačno kontaktno številko za pomoč v duševni stiski 080 51 00, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu. Prav tako je na voljo TOM telefon za otroke in mladostnike na 116 111, vsak dan med 12. in 20. uro, svetovalnice za psihološko pomoč Posvet, ki osebam v duševni stiski omogočajo pogovore po telefonu ali videu na 031 704 707 in 031 778 772 vsak delovni dan med 8. in 18. uro, terapevti Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, dosegljivi na telefonski številki 01 600 93 26 vsak dan od 16. do 20. ure, Klic v duševni stiski na 01 520 99 00 vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj in zaupna telefona Samarijan in Sopotnik na 166 123, dosegljiva 24 ur na dan. 

Dodatna pomoč je dosegljiva pri lokalnih zdravstvenih domovih, v sklopu katerih delujejo Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Centri za krepitev zdravja in Zdravstveno-vzgojni centri, kontakte in delavni čas pa najdete na zgoraj omenjeni povezavi. V primeru nasilja se posamezniki lahko obrnejo na Društvo SOS na telefonu 031 699 333 (od 9h do 15h), 080 11 55 (od 12h do 18h) in na drustvo-sos@drustvo-sos.si ali na Društvo za nenasilno komunikacijo na 031 770 120 (LJ) in 031 546 098 (KP), vsak dan od 8. do 20. ure. Za splošna vprašanja glede korona virusa, tolmačenja odlokov, omejitev in napotitve na morebitne druge strokovnjake je bil ponovno vzpostavljen tudi klicni center 080 14 04, ki deluje vsak delavnik med 8. in 20. uro. Na vprašanja odgovarjajo študenti višjih letnikov medicine ob podpori strokovnjakov z različnih področij. 

In tako kot sva vedno rekla ob koncu najinih zapisov … #TuSvaZaVas

 Vse dobro želiva in zdravi ostante.

Psihologinja Tamara in pedagog Andrej

Šolska knjižnica v času šolanja na daljavo

Dragi učenci, spoštovani starši!


V času ponovnega šolanja na daljavo, za katerega zaradi zdravstvenih razmer ne vemo, kako dolgo bo trajalo, bo šolska knjižnica ponovno namesto v živo zaživela na spletu. Vsak dan boste lahko našli na blogu šolske knjižnice, ki ga najdete v zavihku Šolska knjižnica na šolski spletni strani oz. na povezavi: http://knjiznicaosbeltinci.splet.arnes.si/, uporabne e-povezave s področja knjižnic, knjig, branja, strokovnih revij, revij za otroke, učbenikov, izobraževalnih oddaj … Vsa tekmovanja so odpovedana in prestavljena. Na blogu bodo objavljena tudi mnoga e-gradiva kot priprava na tekmovanja.

Verjamem, da boste našli kaj uporabnega zase, za svoje šolsko delo in splošno razgledanost.
Dostopna sem tudi na e-naslovu: cvetka.rengeo@osbeltinci.si. Vesela bom vaših vprašanj, pobud in pozdravov. Predvsem pa verjamem, da si vsi skupaj najbolj želimo zdravja in umiritve trenutnih razmer.

Naj vam šolska knjižnica ostane blizu. Ostanite zdravi!

Cvetka Rengeo, šolska knjižničarka

Obvestilo

Spoštovani.

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v državi je Vlada RS 30. 10. 2020 sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je skladno s pristojnostmi izdala sklep, s katerim je določila, da se, zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS- CoV-2, jesenske počitnice podaljšajo do 8. 11. 2020

Obveščamo vas tudi, da zaradi omenjenih sprememb v ponedeljek, 2. 11. 2020, NE BOMO delili tabličnih računalnikov učencem razredne stopnje, ki so zaprosili zanje.

Za nadaljnje informacije spremljajte našo spletno stran in medije.

Vodstvo šole

Izposoja tabličnih računalnikov – sprememba

Spoštovani starši.

Zaradi odločitve Vlade RS, da se jesenske počitnice podaljšajo do 8. 11. 2020, NE BOMO delili tabličnih računalnikov.

Spremljajte obvestila na spletni strani šole.

Obveščamo vas, da bomo prijavljenim učencem od 1. do 5. razreda tablične računalnike za delo na daljavo delili v ponedeljek, 2. 11. 2020, od 8. do 10. ure v jedilnici šole.

Vodstvo šole

Spremenjeno: petek, 30. 10. 2020, ob 15.02

Oktobrski utrinki v šolski knjižnici

Oktober je mednarodni mesec šolskih knjižnic. Letošnji je bil zelo drugačen. Novi koronavirus in zahteve, ki jih moramo upoštevati v šoli, pri delu v razredu in v šolski knjižnici ter vsakdanjem življenju so korenito spremenile tudi vse načrtovane dejavnosti. Kljub temu nam je v začetku meseca, ko število okuženih še ni bilo tako visoko in ko se učenci predmetne stopnje še niso šolali na daljavo, uspelo izvesti nekaj ur v šolski knjižnici. Pogovarjali smo se o domačem branju, o pomenu vsakodnevnega branja, učenci pa so si izposodili knjige za branje doma.

Pri delu v šolski knjižnici upoštevamo priporočila zdravstvene stroke. Učenci 1. razreda so postali člani šolske knjižnice in si začeli redno izposojati slikanice za branje doma. Tudi učenci od 2. do 5. razreda so si začeli redno izposojati knjige za prostočasno branje in Bralno značko. Tudi nekateri učenci predmetne stopnje so si izposodili vsaj eno knjigo domačega branja. Začeli smo z branjem knjig za tekmovanje za Cankarjevo priznanje. Nekateri bralni načrti bodo, žal, morali počakati, npr. branje v Naši mali knjižnici, projekt Rastem s knjigo in obisk Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti.

Ne vemo, kaj nam bo prinesla prihodnost. Ne vemo, če oz. kdaj bomo znova stopili na tirnice, po katerih smo hodili nekoč. Zanesljivo pa lahko pritrdimo misli Matta Haiga iz knjige Zapisi o živčnem planetu, ki pravi: Branje ni pomembno, ker bi ti pomagalo do službe. Pomembno je, ker ti daje prostor, da obstajaš onkraj dane resničnosti. Tako se ljudje povezujejo. Tako se umi prepletajo. Sanje. Empatija. Razumevanje. Beg. Branje je ljubezen v akciji.

Želimo vam mirne in varne jesenske počitnice ter obilico lepih trenutkov ob branju knjig!

Foto utrinki so na ogled v galeriji.

Cvetka Rengeo, šolska knjižničarka

Pouk na daljavo od 19. 10. 2020 naprej

Spoštovani učenci.

Podajamo vam nekaj informacij v zvezi z izvedbo pouka na daljavo:
– pouk poteka po urniku oddelka v spletnih učilnicah eAsistenta (XOOLTIME) in Microsoft Teams;
– učenci ste bili z delom na daljavo predhodno seznanjeni in poučeni v šoli;
– učenci sledite navodilom učiteljev, ki so dosegljivi preko eAsistenta vsak dan od 8.00 do 16.00;
– v primeru nedelovanja storitev za delo na daljavo naloge opravite kasneje, ko bodo storitve na voljo;
– v primeru težav se preko Komunikacije v eAsistentu obrnite na razrednika in/ali učitelje, ki vas poučujejo
– redno spremljate obvestila na spletni strani šole.

Želimo vam uspešno učenje na daljavo!

Vodstvo šole

Prilogi:
Šolska pravila za uporabo orodij za poučevanje na daljavo
Navodila za ocenjevanje znanja v okviru poučevanja na daljavo

Objavljeno v ponedeljek, 19. 10. 2020, ob 10.12.
Posodobljeno v ponedeljek, 19. 10. 2020, ob 12.57.

Dostopnost